Φίλος Α.Σ. -ένας σύλλογος στην και για την Νυρεμβέργη

 

Οι Έλληνες έχουν στην Νυρεμβέργη μια μακραίωνη ιστορία. Είτε σαν μοναχοί - ταξιδευτές τον 16ο αιώνα ή σαν έμποροι τον 19ο αιώνα, είχαν επαφές με την Γερμανία.

Μετά τον Β΄ Π.Π. ξανάζησαν οι απο τον 19ο αιώνα υπαρχουσες ελληνικές Κοινότητες στην Γερμανία μια αναγέννηση. Όπως και απο άλλες χώρες, ήρθαν στην μητρόπολη της Φρανκωνίας βιομηχανικοί εργάτες απο την Ελλάδα.

Σήμερα αποτελούν οι Έλληνες την 2η μεγαλύτερη ομάδα αλλοδαπών. Σχεδόν 18.000 απο αυτούς ζούν στην μείζονα περιοχή της Νυρεμβέργης. Η εικόνα τους έχει αλλάξει. Πολλοί απο αυτούς πάνε σε γερμανικά ή σε ελληνικά Σχολεία. Πολλοί σπουδάζουν, αλλά και πολλοί ακολουθούν την εργασία των γονιών τους.

Η πλειοψηφία των περισσότερων έχει ένα κοινό γνώρισμα. Οι ρίζες τους βρίσκονται στην Β. Ελλάδα. Πολλοί κατάγωνται απο την Καβάλα ή την Θάσο, το νησί στον κόλπο της Καβάλας. Απο την περιοχή αυτή κατάγεται και ο πρόεδρος του συλλόγου Σωτήρης Ξώγνος.

Αυτός ήταν ένας απο τους ανθρώπους που από ετών προσπαθούσε να εμβαθύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο πατρίδων. Διαμέσου της υπογραφής του συμβολαίου της αδελφοποίησης εκπληρώθηκε γιαυτόν και τους συνιδεάτες του αυτή η επιθυμία.

Η αδελφοποίηση των δύο δήμων δεν πρέπει να μείνει όμως στα χαρτιά. Ο Σωτήρης Ξώγνος και άλλοι 12 Νυρεμβεργέζοι ίδρυσαν το 1998 τον σύλλογο Φίλος - πρωτοβουλία για την προώθηση της αδελφοποίησης μεταξύ Νυρεμβέργης και Καβάλας Α.Σ.

zuletzt geändert am 04.10.2004